Geloof

Gezegend zij die treuren, want zij zullen getroost worden

In deze tijd van crisis breekt mijn hart voor mensen die zo afhankelijk zijn van sociale steun: dementerenden en ouderen, kwetsbare gezinnen, mensen met verslavingen, psychische aandoeningen, vluchtelingen. Mensen die in niet-crisis tijden emotioneel gezien misschien balanceren tussen redelijk stabiel en neerslachtigheid, woede, wanhoop. En die door deze crisis die balans niet meer houden, maar overhellen naar de wanhoopskant. Door isolatie, door angst. Als je zelf het gevoel hebt in deze situatie te zitten, weet dan dat je naar Iemand toe kan vluchten.

Anderhalf jaar geleden maakten wij als gezin een zeer moeilijke tijd door met onze dochter, die toen een half jaar oud was. Ze ontwikkelde niet goed, at en dronk slecht en zat niet goed in haar vel. Uiteraard hadden we al verschillende hulpverleners gezien, maar er zat geen verbetering in de situatie. En ik maakte me er heel erg druk om. Ik voelde me falen in het zorgen voor mijn lieve Vlinder. Ik voelde me tekort schieten als moeder, dat ik er niet voor kon zorgen dat mijn meisje zich blij en tevreden voelde. Ik wilde zo graag dat het goed ging met haar. Maar aan het einde van de zomer was ik door alle opties die ik had bedacht heen, ik wist het niet meer. En dat maakte me wanhopig. Gelukkig kende ik Iemand. Hij heet Jezus. Op een avond dat ik zo wanhopig was, huilde ik en ik begon te bidden. En vroeg Jezus om hulp. Maar Hij vroeg iets van mij: ‘kan jij mij vertrouwen?’. Oef, kon ik Hem vertrouwen dat Hij ook in deze situatie was? Dat Hij een oplossing kon geven die ik nog niet zag? Dat deed ik nog niet. Maar ik wilde het wel. En ik zei tegen Hem: Jezus, ik wil u vertrouwen. Ik geef de problemen met Vlinder aan U.

Het wonderlijke was dat er veel meer rust in mijn binnenste kwam. Ik kon écht vertrouwen dat Hij met deze situatie is kon doen. En weetje, Hij deed het ook. Binnen twee weken tijd kwamen er twee hulpverleners op ons pad, die ons enorm op weg hebben geholpen. Waarmee we samen de puzzel hebben opgelost wat er met Vlinder aan de hand was.

Ik weet dat Jezus niet altijd zo direct antwoord geeft op je vragen, je wanhoop, je verdriet. Maar ik weet wel dat Hij je vragen áltijd hoort en dat Hij zo graag vertrouwen ontvangt, zodat jij en Hij samen kunnen gaan wandelen. En als je vertrouwen mist: lees en hoor de verhalen in de Bijbel, maar ook op internet, via Youtube (zoek bijvoorbeeld op ‘getuigenissen van christenen’), via andere mensen die Jezus kennen, waarin Jezus steeds weer laat merken dat Hij écht te vertrouwen is. En mijn gebed is dat jouw vertrouwen ook zal gaan groeien.

Als laatste, deze tekst uit de Bijbel:

Als je bescherming zoekt bij de Allerhoogste God,
ben je helemaal veilig.

Ik zeg tegen de Heer:
“Bij U ben ik zo veilig als in een schuilplaats,
zo veilig als in een burcht.
U bent mijn God. Ik vertrouw op U.”

Want Hij redt je uit de vallen die de duivel voor je opzet.
Hij redt je van dodelijke ziektes.
Hij beschermt je onder zijn vleugels.
Bij Hem ben je veilig.
Zijn trouw beschermt je als een schild, als een pantser.
Je hoeft niet bang te zijn.
Niet voor gevaren die je ’s nachts bedreigen.
Niet voor pijlen die overdag op je afgeschoten worden.
Niet voor ziekte die in het donker op je loert.
Niet voor de dood die je midden overdag aanvalt.
Al sterven de mensen om je heen
bij duizenden of tienduizenden,
jou zal niets overkomen.
Je zal alleen zien hoe het afloopt
met de mensen die zich niets van God hebben aangetrokken.

Bij U, Heer, ben ik veilig.
U, de Allerhoogste God, bent mijn Beschermer.

Geen ramp zal je overkomen.
Geen ziekte zal je huis binnendringen.
Want Hij zal zijn engelen bevelen
dat ze je moeten beschermen, waar je ook gaat.
Ze zullen je op hun handen dragen,
zodat je je voeten niet zal stoten.
Leeuwen en adders
zal je onder je voeten vertrappen.

De Heer zegt:
“Omdat hij heel veel van Mij houdt, zal Ik hem redden.
Ik zal hem beschermen, omdat hij Mij kent.
Als hij Mij om hulp roept, zal Ik hem antwoorden.
In moeilijkheden en gevaar zal Ik bij hem zijn.
Ik zal hem redden en voor de mensen eren.
Ik zal hem een lang leven geven.
Ik zal hem redden en goed voor hem zijn

Psalm 91