Geloof

Hoop

Sinds november heb ik deze website in concept staan. Maar omdat het toch wel spannend is om iets van jezelf online te zetten, heb ik het lanceren van de site voor me uitgeschoven. Deze afgelopen weken hebben me weer doen beseffen dat een boodschap van hoop zo belangrijk is.

Om me heen zie ik veel angst. Het meest concrete voorbeeld daarvan is nog wel dat er wel anderhalf keer zoveel boodschappen worden gedaan. Een voorraadje aanleggen voor als er écht tekorten komen. Maar ook in de gezichten van mensen die ik zie in de supermarkt zie ik het: mensen zijn bedrukt, er hangt een wat gespannen sfeer. ‘Snel doorgaan, want misschien kan ik hier wel besmet worden’. En zelf voel ik het ook, spanning op mijn borst, gedachten als: wat zal er gebeuren, waar zijn we over twee, drie maanden?

Maar dat zijn niet de enige gedachten die ik heb. Ik wíl niet dat het de enige gedachten zijn. Want ik heb ook gedachten van hoop. Hoop op gezondheid, hoop op positieve wendingen aan deze crisis. We zien mensen naar elkaar uitreiken, gedwongen worden rustiger te leven, tijd met elkaar door te brengen als gezin. Maar boven alles hoop, niet op iets, maar op Iemand. Op Hem die ons liefheeft. Ik weet dat God ons ziet, ons niet loslaat en bovenal alle dingen, hoe moeilijk ze ook zijn, kan omkeren tot iets moois, iets wat mensen bij God brengt. En dat is mijn allergrootste hoop in deze tijd!

En daarom, ondanks angst, ondanks dat ik me afvraag of ik wel écht iets kan bijdragen, komt deze website toch online. Om in deze turbulente tijd en hopelijk ook daarna hoop te brengen. Een stukje van Jezus in deze wereld brengen. Omdat ik hoop op Hem!